Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych w sklepie szamanskibeben.pl

1.Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
    osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
    świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia 
     dokonanie przez Klienta zakupów.
3.  Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie
     przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez
     Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
4. Sprzedawca w ramach prowadzonej działalności uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
    Klientów, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia
    1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz w wydanych
    na jej podstawie przepisach wykonawczych.
5. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
     a także prawo żądania  zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do  
     Sprzedawcy w formie pisemnej na adres mailowy: sklep@instytutnoble.pl
6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym.
7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.

RODO:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych.
Znajdują się one w niej dlatego, że dokonali Państwo u nas zakupu, uczestniczyli w naszym szkoleniu, nawiązali Państwo z nami relacje biznesowe lub kontaktowali się z nami poprzez nasz sklep www.szamanskibeben.pl


W związku z powyższym uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IRN Robert Kapitańczyk, NIP: 782-231-69-51, Regon 363544339, zwany dalej IRN Robert Kapitańczyk.
2. IRN Robert Kapitańczyk przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, nr konta, nip).
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez IRN Robert Kapitańczyk w celu informowania Państwa o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez IRN Robert Kapitańczyk:
- podmiotom i organom, którym IRN Robert Kapitańczyk jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
- podmiotom, którym IRN Robert Kapitańczyk powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.
6. W związku z przetwarzaniem przez IRN Robert Kapitańczyk Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy IRN Robert Kapitańczyk będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na otrzymywanie od nas informacji prosimy o maila na adres: sklep@instytutnoble.pl wówczas Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy.